Vi installerer varmepumper i både boliger og næringsbygg i Buskerud.
Det finnes flere løsninger til valg av varmepumpe:

  • Vann til vann varmepumpe; utnytter energien i grunnvannet i fjellet.
  • Luft til vann varmepumpe; utnytter energien i utelufta til å varme opp vannet i varmeanlegget i boligen.

Vannet sirkulerer i radiatorene eller gulvvarmerørene.
Varmepumpen varmer også opp forbruksvann til husstanden.
Vi utfører også alt innen varmeanlegg, rehabilitering av gamle og og tillaging av nye.